główny księgowy

główny księgowy
Cena: Brak

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Limanowej
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
główny księgowy Jednoosobowe stanowisko
34-600 Limanowa ul. M.B.Bolesnej 16
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
prowadzenie rachunkowości jednostki oraz pełnej księgowości i rozliczeń zgodnie zobowiązującymi przepisami,
wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
prowadzenie gospodarki finansowej, w tym spoorzadzenie planów finansowych oraz niezbędnych zmian w tym zakresie,
sporządzenie wymaganej sprawozdawczości budżetowej z wykonania planów oraz analiz dotyczących realizacji wydatków budżetowych,
sporządzanie rocznego bilansu i opracowanie projektu budżetu na podstawie analizy wykonania budżetu,
sprawowanie nadzoru nad gospodarką materiałową i mieniem Inspektoratu,
sporządzanie i naliczanie list płac pracowników Inspektoratu oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami w tym zakresie,
prowadzenie dokumentacji kadrowej Inspektoratu,
naliczanie i terminowe odprowadzanie do Urzędu Skarbowego podatków od wypłaconych wynagrodzeń, sporządzanie i ewidencja deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego,
sporządzanie i ewidencja rocznych rozliczen podatkowych dla pracowników Inspektoratu oraz sporządzenie zestawienia wysłanych deklaracji do Urzędów Skarbowych,
naliczanie i terminowe odprowadzanie do ZUS składek na ubezpieczenie i Fundusz Pracy,
sporządznie dokumentów rozliczeniowych do ZUS,
sporządzanie naliczenia odpisów na ZFŚS,
sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych i statystycznych,
nadzorowanie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrzynych wydanych przez Kierownika Jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.
Warunki pracy
Osoba zatrudniona na stanowisku "Główny księgowy" pracować będzie w siedzibie Inspektoratu w Limanowej. Miejsce pracy mieści się na I piętrze. Miejsce nie jest wyposażone w windę. Narzędzia i materiały wykorzystywane w pracy to: praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Kandydaci, których oferty spełniają wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie bądź drogą elektroniczną o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę stempla pocztowego lub termin złożenia w sekretariacie PINB w Limanowej. Oferty kandydatów którzy nie spełnili wymagań formalnych w ciągu 3 miesięcy od daty zakończenia procedury naboru ulegają zniszczeniu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 18 3375685.
Wysokość wynagrodzenia zostanie przedstawiona w takcie rozmowy kwalifikacyjnej.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
niezbędne
wykształcenie: średnie - ukończenie średniej lub policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6 letniej praktyki w księgowości, lub ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3 letniej praktyki w księgowości, lub wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie przepisów, lub posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub świadectwa kwalifikacyjnego nieupewniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.
doświadczenie zawodowe/staż pracy
doświadczenia zawodowego
na stanowisku o podobnym zakresie zadań
pozostałe wymagania niezbędne:
znajomość ustawy o finansach publicznych,
znajomość ustawy o rachunkowości oraz przepisów szczególowych dla jednostek budżetowych,
znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
znajomość zasad księgowości budżetowej sektora finansów publicznych,
znajomość zasad naliczania i rozliczania wynagrodzeń w sferze budżetowej,
znajomość przepisów z zakresu podatków i ubezpieczeń społecznych,
znajomość ustawy o służbie cywilnej,
znajomośc obsługi komputera w tym pakietu office,
umiejętność analitycznego myślenia,
umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce,
rzetelność i odpowiedzialność,
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
wymagania dodatkowe
mile widziane umijętność obsługi programów kadrowo-księgowych KORELACJA, OPTIMA i programu sprawozdawczego SJO BESTIA
umiejętność obsługi programu PŁATNIK
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stazu pracy
Dokumenty należy złożyć do: 2022-01-24
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. Matki Boskiej Bolesnej 16
34-600 Limanowa


Data aktualizacji: 2022-01-14
Rodzaj umowy: Na czas nieokreślony
Rodzaj pracy: Niepełny etat
Minimalne doświadczenie: 1 rok
Wykształcenie: Wyższe licencjackie
Ilość wakatów: 1
Miejsce: Limanowa, małopolskie,
Nazwa firmy: BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
Nazwa stanowiska: główny księgowy
Więcej na stronie www:

Kontakt z ogłoszeniodawcą

Nr ogłoszenia: 586505

Informujemy, że oferta pracy pochodzi z serwisu InfoPraca.pl

APLIKUJ NA STANOWISKO »

Dodano dnia:

Ilość wyświetleń:

Inne ogłoszenia tego użytkownika:

Nowe ogłoszenia na e-mail

Powiadomienia o nowych ofertach na skrzynę pocztową.
Zgadzam się

Szanowni Państwo

W związku z rozporządzeniem RODO informujemy Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz zasadach na jakich będzie się to odbywało i celach ich przetwarzania.
Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i przez naszych "Zaufanych Partnerów" poprzez kliknięcie w guzik "zgadzam się".

Kto będzie administratorem Twoich danych? Administratorem danych będzie Larete Dariusz Husak, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 6/8, 35-232 Rzeszów jak również nasi "Zaufani Parnerzy" czyli podmioty, z którymi stale współpracujemy w celu świadczenia usług, wyświetlania reklam i zbierania danych statystycznych.

Jakie dane osobowe przetwarzamy i jaki jest cel przetwarzania? Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania serwisu:
- Dane niezbędne do świadcznia usługi polegającej na dodaniu ogłoszenia, kontaktu z ogłoszeniodawcą,
- Dane niezbędne do obsługi płatności i wystawieniu faktur,
- Dane zapisywane w plikach cookies, pozwalające na personalizację reklam oraz analizowania ruchu na stronach i śledzenie użytkownika.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych? Masz prawo do żądania dostępu do zgromadzonych danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania i prawo do zapomnienia. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w polityce prywatności.

Pliki cookies Pliki cookies możesz otrzymać od nas jak i od naszych Zaufanych Partnerów. Możesz je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies otrzymanych od nas jak i naszych partnerów.

Wycofanie zgody Swoją zgodę możesz zawsze wycofać na stronach "Polityki prywatności", tam także znajdziesz listę "Partnerów zaufanych".

Wyrażenie Zgody Wyrażnie zgody na wskazane poniżej działania odbywa się poprzez kliknięcie w przycisk "Zgadzam się" lub "Zagadzam się ✓" i zamknięcie okna.

>> Ustawienia zaawansowane <<

W poniższych ustawieniach mogą Państwo wybrać czy wyrażacie zgodę na instlowanie ciasteczek dostarczanych przez naszych partnerów i kod śledzenia.
Prosimy o wyrażenie zgody na świadczone przez nas i przez naszych partnerów.

Netsprint S.A. Zgadzam się na przechowywanie w moim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowania, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności zapisywanych w tych plikach cookies przez Wydawcę i "Zaufanych partnerów". Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności zapisywanych w tych plikach cookies, przez Wydawcę i Zaufanych partnerów innym administratorom zainteresowanym marketingiem swoich produktów lub usług (reklamodawcom).

Adsense Korzystamy z Google Adsense. Jest to usługa, która wyświetla reklamy na naszych stronach. Reklamy mogą być emitowane jako spersonalizowane (dostosowane do Twoich zainteresowanań) jak i niespersonalizowane. Na te pierwsze musisz wyrazić zgodę, jeżeli się nie zgadzasz adsense wyświetli Ci reklamy losowe.

Zapisz ustawienia
Zgadzam się