inspektor

inspektor
Cena: Brak

Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
inspektor do spraw wspomagających pracę Wydziału w Wydziale Kryminalnym
32-300 Olkusz Ul. Jana Pawła II 32
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Kompletuje, przygotowuje do archiwizacji dokumentację ostatecznie załatwioną, sprawdza zgodność dokumentacji ze stanem faktycznym.
Sporządza protokoły brakowania i spisy akt przekazanych do Składnicy akt oraz odnotowuje fakt archiwizacji w stosownych rejestrach i spisach spraw.
Prowadzi rejestrację czasu pracy policjantów Wydziału Kryminalnego poprzez wprowadzanie do bazy SWOP informacji o czasie służby, godzinach nadliczbowych i urlopach policjantów.
Prowadzi Elektroniczny Rejestr Czynności Dochodzeniowo-Śledczych oraz Elektroniczny Rejestr Postępowań Sprawdzających, przesyła korespondencję dotyczącą prowadzonych postępowań, odnotowuje sposób załatwienia spraw.
Wprowadza do systemu informatycznego dokumenty rejestracyjne i inne druki w zależności od potrzeb postępowania, a także informacje o wyrokach sądowych po rozstrzygnięciu sprawy, z zachowaniem terminów wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.
Warunki pracy
Praca jednozmianowa wykonywana w podstawowym systemie czasu pracy.
Praca biurowa przy monitorze ekranowym poniżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, w wymuszonej pozycji ciała - pozycja siedząca.
Nie występują szkodliwe oraz niebezpieczne warunki pracy.
Praca wykonywana z wykorzystaniem sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych (telefon, drukarka, skaner, kserokopiarka, niszczarka).
Pomieszczenie biurowe usytuowane na poziomie + 3 budynku Komendy.
Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, m.in. wyposażony w windę wewnętrzną.
 
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dokumenty wytworzone przez kandydatkę/ kandydata, tj. list motywacyjny, życiorys /curriculum vitae oraz oświadczenia powinny zostać własnoręcznie podpisane i opatrzone datą. Prosimy zwrócić uwagę, aby oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych dotyczyło naboru organizowanego w KPP w Olkuszu.
Zachęcamy do skorzystania z wzoru oświadczenia załączonego do niniejszej oferty.
Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie opatrzonej dopiskiem "Inspektor Wydziału Kryminalnego" lub "ogłoszenie nr 121460".
W przypadku dostarczenia aplikacji za pośrednictwem firm świadczących usługi pocztowe o terminowości wpływu oferty do KPP w Olkuszu decyduje data stempla pocztowego. Oferty otrzymane po terminie lub przesłane na adres e-mail nie będą rozpatrywane.
Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Dokumenty aplikacyjne będą brakowane wg obowiązujących w tym zakresie przepisów.
Do składania aplikacji zachęcamy osoby niepełnosprawne.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze ok. 1.850,- zł (tj. mnożnik 1,6955 kwoty bazowej) + dodatek z tytułu posiadanej wysługi lat pracy (powyżej 5 lat) od 5 % do 20% wynagrodzenia, w zależności od udokumentowanego stażu pracy.
Stanowisko dostępne od 1 czerwca 2023 roku.
Zatrudnienie będzie jednak możliwe dopiero po uzyskaniu wymaganego poświadczenia bezpieczeństwa, jeśli aktualnie kandydatka/ kandydat go nie posiada.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
niezbędne
wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy
doświadczenia zawodowego
pozostałe wymagania niezbędne:
Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, korzystania z internetu, w tym obsługi poczty elektronicznej oraz aplikacji komputerowych
Umiejętność obsługi urządzeń biurowych
Umiejętność współpracy
Komunikatywność
Znajomość przepisów: ustawy o służbie cywilnej, ustawy o ochronie danych osobowych, zasad wykonywania czynności kancelaryjnych w KWP w Krakowie i jednostkach podległych, przepisów dotyczących metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji oraz regulujących przetwarzanie danych w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
wymagania dodatkowe
Przeszkolenie w zakresie obsługi kancelaryjnej i archiwizacyjnej
Poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”
Umiejętność obsługi klienta
Umiejętność organizacji pracy własnej
Obowiązkowość
Sumienność i dokładność
Dążenie do rozwoju zawodowego
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (zgodne z RODO)
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych. Oświadczenia tego nie musisz składać, jeśli do aplikacji dołączysz kopię poświadczenia bezpieczeństwa osobowego upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne"
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Kopie dokumentów potwierdzających odbycie przeszkolenia w zakresie obsługi kancelaryjnej i archiwizacyjnej
Kopia poświadczenia bezpieczeństwa osobowego upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” wydane przez ABW lub Policję
Kopia książeczki wojskowej (strony z danymi osobowymi oraz adnotacją o przeniesieniu do rezerwy)
Dokumenty należy złożyć do: 2023-06-05
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu
ul. Jana Pawła II 32
32-300 Olkusz


Data aktualizacji: 2023-05-26
Rodzaj umowy: Na czas nieokreślony
Rodzaj pracy: Niepełny etat
Minimalne doświadczenie: 1 rok
Wykształcenie: Wyższe licencjackie
Ilość wakatów: 1
Miejsce: Olkusz, małopolskie,
Nazwa firmy: BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
Nazwa stanowiska: inspektor
Więcej na stronie www:

Kontakt z ogłoszeniodawcą

Nr ogłoszenia: 625934

Informujemy, że oferta pracy pochodzi z serwisu InfoPraca.pl

APLIKUJ NA STANOWISKO »

Dodano dnia:

Ilość wyświetleń:

Inne ogłoszenia tego użytkownika:

 • drogomistrz

  BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna drogomistrz Tarnów

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: drogomistrz do spraw utrzymania i nadzoru Rejon...

  Dodano: 28.05.2023
 • wizytator

  BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna wizytator Tarnów

  Kuratorium Oświaty w Krakowie Małopolski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: wizytator w Delegaturze w Tarnowie 31-153 Kraków ul...

  Dodano: 28.05.2023
 • wizytator

  BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna wizytator Nowy Sącz

  Kuratorium Oświaty w Krakowie Małopolski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: wizytator w Delegaturze w Nowym Sączu 31-153 Kraków ul...

  Dodano: 28.05.2023
 • wizytator

  BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna wizytator Wadowice

  Kuratorium Oświaty w Krakowie Małopolski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: wizytator w Delegaturze w Wadowicach 31-153 Kraków ul...

  Dodano: 28.05.2023
 • wizytator

  BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna wizytator Kraków

  Kuratorium Oświaty w Krakowie Małopolski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: wizytator w Wydziale Nadzoru Pedagogicznego 31-153...

  Dodano: 28.05.2023
 • Inżynier / Technik Elektronik

  Gi Group Poland S.A. Inżynier / Technik Elektronik Oświęcim

  ZAKRES OBOWIĄZKÓW: uruchamianie i testowanie produkowanych urządzeń elektronicznych współpraca z działem produkcji i serwisu, działem sprzedaży oraz...

  Dodano: 27.05.2023
 • referent prawny

  BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna referent prawny Kraków

  Izba Administracji Skarbowej w Krakowie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent prawny do spraw karnych...

  Dodano: 27.05.2023
 • starszy inspektor

  BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna starszy inspektor Kraków

  Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor do spraw płac w...

  Dodano: 27.05.2023
 • starszy inspektor

  BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna starszy inspektor Kraków

  Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor do spraw rozliczeń...

  Dodano: 27.05.2023

Nowe ogłoszenia na e-mail

Powiadomienia o nowych ofertach na skrzynę pocztową.
Zgadzam się

Szanowni Państwo

W związku z rozporządzeniem RODO informujemy Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz zasadach na jakich będzie się to odbywało i celach ich przetwarzania.
Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i przez naszych "Zaufanych Partnerów" poprzez kliknięcie w guzik "zgadzam się".

Kto będzie administratorem Twoich danych? Administratorem danych będzie Larete Dariusz Husak, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 6/8, 35-232 Rzeszów jak również nasi "Zaufani Parnerzy" czyli podmioty, z którymi stale współpracujemy w celu świadczenia usług, wyświetlania reklam i zbierania danych statystycznych.

Jakie dane osobowe przetwarzamy i jaki jest cel przetwarzania? Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania serwisu:
- Dane niezbędne do świadcznia usługi polegającej na dodaniu ogłoszenia, kontaktu z ogłoszeniodawcą,
- Dane niezbędne do obsługi płatności i wystawieniu faktur,
- Dane zapisywane w plikach cookies, pozwalające na personalizację reklam oraz analizowania ruchu na stronach i śledzenie użytkownika.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych? Masz prawo do żądania dostępu do zgromadzonych danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania i prawo do zapomnienia. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w polityce prywatności.

Pliki cookies Pliki cookies możesz otrzymać od nas jak i od naszych Zaufanych Partnerów. Możesz je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies otrzymanych od nas jak i naszych partnerów.

Wycofanie zgody Swoją zgodę możesz zawsze wycofać na stronach "Polityki prywatności", tam także znajdziesz listę "Partnerów zaufanych".

Wyrażenie Zgody Wyrażnie zgody na wskazane poniżej działania odbywa się poprzez kliknięcie w przycisk "Zgadzam się" lub "Zagadzam się ✓" i zamknięcie okna.

>> Ustawienia zaawansowane <<

W poniższych ustawieniach mogą Państwo wybrać czy wyrażacie zgodę na instlowanie ciasteczek dostarczanych przez naszych partnerów i kod śledzenia.
Prosimy o wyrażenie zgody na świadczone przez nas i przez naszych partnerów.

Netsprint S.A. Zgadzam się na przechowywanie w moim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowania, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności zapisywanych w tych plikach cookies przez Wydawcę i "Zaufanych partnerów". Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności zapisywanych w tych plikach cookies, przez Wydawcę i Zaufanych partnerów innym administratorom zainteresowanym marketingiem swoich produktów lub usług (reklamodawcom).

Adsense Korzystamy z Google Adsense. Jest to usługa, która wyświetla reklamy na naszych stronach. Reklamy mogą być emitowane jako spersonalizowane (dostosowane do Twoich zainteresowanań) jak i niespersonalizowane. Na te pierwsze musisz wyrazić zgodę, jeżeli się nie zgadzasz adsense wyświetli Ci reklamy losowe.

Zapisz ustawienia
Zgadzam się