specjalista

specjalista
Cena: Brak

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
specjalista do spraw związanych z koordynacją eksploatacji sieci i instalacji sanitarnych, cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w Wydziale Inwestycji i Remontów KWP w Krakowie
31-571 Kraków Ul. Mogilska 109
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
koordynuje i planuje prace w zakresie eksploatacji, konserwacji, napraw i montażu instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych w obiektach podległych KWP w Krakowie,
przygotowuje, planuje i prowadzi sprawy związane z dostawą mediów (energii cieplnej, gazu, wody, ścieków oraz zaopatrzeniem w paliwa opałowe obiektów Policji woj. małopolskiego), zbiera i analizuje dane, tworzy sprawozdania, wnioski i wytyczne a także opiniuje otrzymane oferty, opracowuje umowy i porozumienia, analizuje oraz prowadzi rozliczenia,
przygotowuje opis przedmiotu zamówienia, opracowuje wnioski, bierze udział w komisjach przetargowych oraz wykonuje inne niezbędne czynności związane z udzieleniem zamówień publicznych,
koordynuje i przygotowuje funkcjonowanie kotłowni i wymiennikowni wraz z urządzeniami i instalacjami grzewczymi w obiektach Policji woj. małopolskiego (w porozumieniu z inspektorami nadzoru inwestorskiego), a także opracowuje we współpracy z referatami gospodarczo finansowymi jed. normatywu opałowych i mocy zmówionej dla poszczególnych obiektów (zarówno dla potrzeb centralnego ogrzewania jak również ciepłej wody użytkowej),
prowadzi sprawy związane ze zlecaniem zakupów i usług w zakresie napraw, konserwacji innych urządzeń technicznych będących w merytorycznym zakresie wydziału
analizuje i przedkłada propozycje nowych rozwiązań technicznych w zakresie modernizacji i rozbudowy instalacji wodno-kanalizacyjnych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych,
realizuje zagadnienia związane naliczaniem opłat dla obiektów Policji za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
Warunki pracy
Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w oświetleniu naturalnym oraz sztucznym, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, w wymuszonej pozycji ciała oraz praca w terenie. Pracownik wykonuje głównie czynności związane z koordynowaniem i planowaniem prac w zakresie eksploatacji, konserwacji, napraw i montażu instalacji i urządzeń energetycznych. Przygotowywanie, planowanie i prowadzenie spraw związanych z dostawa mediów (energii cieplnej, gazu, wody, ścieków oraz zaopatrzeniem w paliwa opałowe obiektów). Koordynowanie funkcjonowania kotłowni i wymiennikowni wraz z urządzeniami i instalacjami grzewczymi w obiektach Policji. Zlecanie zakupów i napraw urządzeń klimatyzacyjnych wraz z doborem parametrów urządzeń klimatyzacyjnych
do pomieszczeń.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Pomieszczenia biurowe Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Krakowie, mieszczące się na VI i VII piętrze budynku - nie w pełni dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością narządów ruchu (ciężkie drzwi wahadłowe na terenach komunikacyjnych, wąskie drzwi do pomieszczeń biurowych o ograniczonej powierzchni, brak odpowiednich sanitariatów), a pomieszczenia warsztatowo-gospodarcze - w parterowych budynkach na terenie KWP w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109. Podstawowe wyposażenie stanowiska: zestaw komputerowy, meble biurowe, telefon. Dodatkowo obsługa innych
urządzeń biurowych: kserokopiarka, fax, niszczarka papieru, skaner.
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W liście motywacyjnym należy podać stanowisko i numer ogłoszenia.
Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach, które są dostępne na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, w zakładce „Praca w Policji” (link poniżej).
http://policja.pl/download/386/62/wzoryoswiadczendotnaborudokorpususluzbycywilnej.doc
O terminowości wpływu oferty do KWP w Krakowie decyduje data stempla pocztowego lub osobistego dostarczenia
oferty do urzędu.
Oferty otrzymane po terminie lub przesłane e-mailem nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich
terminie.
Prosimy o podawanie aktualnych adresów poczty elektronicznej (e-mail).
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.
Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Dokumenty aplikacyjne są brakowane wg obowiązujących przepisów w
KWP w Krakowie.
Kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty.
List motywacyjny, CV oraz oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
niezbędne
wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy
doświadczenia zawodowego
pozostałe wymagania niezbędne:
powyżej 6 m-cy doświadczenia zawodowego w pracy przy zlecaniu napraw eksploatacyjnych w obiektach, bieżącej obsłudze obiektów, zawieranie umów na dostawy mediów w obiektach lub praca w administracji
poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
wiedza w zakresie eksploatacji, konserwacji napraw instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych, klimatyzacyjno-wentylacyjnych
obsługa komputera ze znajomością oprogramowania biurowego MS Office lub podobny
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
wymagania dodatkowe
powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego związanego z montażem urządzeń instalacji i sieci energetycznych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych oraz wentylacyjno-klimatyzacyjnych
świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych i gazowych na stanowisku dozoru
obsługa programów do projektowania typu AutoCad, programu do kosztorysowania typu BIMestiMate
prawo jazdy kat. B
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie świadectw pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu, referencje, zakresy obowiązków lub innych dokumentów potwierdzających wymagania niezbędne powyżej 6 m-cy doświadczenia zawodowego w pracy przy zlecaniu napraw eksploatacyjnych w obiektach, bieżącej obsłudze obiektów, zawieranie umów na dostawy mediów w obiektach lub praca w administracji
Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
kopia świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych i gazowych na stanowisku dozoru
kopia prawo jazdy kat. B
Dokumenty należy złożyć do: 2022-01-24
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wydział Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków (Biuro Przepustek)


Data aktualizacji: 2022-01-14
Rodzaj umowy: Na czas nieokreślony
Rodzaj pracy: Pełny etat
Minimalne doświadczenie: 1 rok
Wykształcenie: Wyższe licencjackie
Ilość wakatów: 1
Miejsce: Kraków, małopolskie,
Nazwa firmy: BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
Nazwa stanowiska: specjalista
Więcej na stronie www:

Kontakt z ogłoszeniodawcą

Nr ogłoszenia: 586504

Informujemy, że oferta pracy pochodzi z serwisu InfoPraca.pl

APLIKUJ NA STANOWISKO »

Dodano dnia:

Ilość wyświetleń:

Inne ogłoszenia tego użytkownika:

Nowe ogłoszenia na e-mail

Powiadomienia o nowych ofertach na skrzynę pocztową.
Zgadzam się

Szanowni Państwo

W związku z rozporządzeniem RODO informujemy Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz zasadach na jakich będzie się to odbywało i celach ich przetwarzania.
Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i przez naszych "Zaufanych Partnerów" poprzez kliknięcie w guzik "zgadzam się".

Kto będzie administratorem Twoich danych? Administratorem danych będzie Larete Dariusz Husak, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 6/8, 35-232 Rzeszów jak również nasi "Zaufani Parnerzy" czyli podmioty, z którymi stale współpracujemy w celu świadczenia usług, wyświetlania reklam i zbierania danych statystycznych.

Jakie dane osobowe przetwarzamy i jaki jest cel przetwarzania? Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania serwisu:
- Dane niezbędne do świadcznia usługi polegającej na dodaniu ogłoszenia, kontaktu z ogłoszeniodawcą,
- Dane niezbędne do obsługi płatności i wystawieniu faktur,
- Dane zapisywane w plikach cookies, pozwalające na personalizację reklam oraz analizowania ruchu na stronach i śledzenie użytkownika.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych? Masz prawo do żądania dostępu do zgromadzonych danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania i prawo do zapomnienia. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w polityce prywatności.

Pliki cookies Pliki cookies możesz otrzymać od nas jak i od naszych Zaufanych Partnerów. Możesz je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies otrzymanych od nas jak i naszych partnerów.

Wycofanie zgody Swoją zgodę możesz zawsze wycofać na stronach "Polityki prywatności", tam także znajdziesz listę "Partnerów zaufanych".

Wyrażenie Zgody Wyrażnie zgody na wskazane poniżej działania odbywa się poprzez kliknięcie w przycisk "Zgadzam się" lub "Zagadzam się ✓" i zamknięcie okna.

>> Ustawienia zaawansowane <<

W poniższych ustawieniach mogą Państwo wybrać czy wyrażacie zgodę na instlowanie ciasteczek dostarczanych przez naszych partnerów i kod śledzenia.
Prosimy o wyrażenie zgody na świadczone przez nas i przez naszych partnerów.

Netsprint S.A. Zgadzam się na przechowywanie w moim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowania, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności zapisywanych w tych plikach cookies przez Wydawcę i "Zaufanych partnerów". Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności zapisywanych w tych plikach cookies, przez Wydawcę i Zaufanych partnerów innym administratorom zainteresowanym marketingiem swoich produktów lub usług (reklamodawcom).

Adsense Korzystamy z Google Adsense. Jest to usługa, która wyświetla reklamy na naszych stronach. Reklamy mogą być emitowane jako spersonalizowane (dostosowane do Twoich zainteresowanań) jak i niespersonalizowane. Na te pierwsze musisz wyrazić zgodę, jeżeli się nie zgadzasz adsense wyświetli Ci reklamy losowe.

Zapisz ustawienia
Zgadzam się