starszy referent

starszy referent
Cena: Brak

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
starszy referent do spraw ewidencji i magazynu w Zespole Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Krakowie
31-571 Kraków Ul. Mogilska 109
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
prowadzi magazyn w branży łączności i informatyki, zapewnia prawidłowy i terminowy odbiór i wydanie sprzętu oraz materiałów z magazynu, jak również ich późniejszego zwrotu do magazynu, rozkłada towar, metkuje produkty,
prowadzi ewidencję pomocniczą magazynu związaną z obrotem składników majątkowych z wykorzystaniem sytemu informatycznego SWOP,
planuje wykorzystanie przestrzeni magazynowej i rozmieszczenie towarów - zgodnie z przyjętą dostawą towaru, sprawdza zgodność dostarczonych produktów,
analizuje zapasy magazynowe oraz współpracuje z branżystami aby wyeliminować zapasy zbędne, ponadnormatywne i przeterminowane,
przekazuje pracownikom prowadzącym ewidencję główną zrealizowanych i zaksięgowanych dokumentów przychodowo-rozchodowych,
uzgadnia ewidencję magazynową (pomocniczą) z ewidencją główną,
uczestniczy w pracach komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji i oceny stanu przydatności składników majątku ruchomego.
Warunki pracy
Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w oświetleniu naturalnym oraz sztucznym, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy. Praca technicno-biurowa o charakterze dynamicznym związana z obsługą magazynu Wydziału Łaczności i Informatyki KWP w Krakowie oraz statycznym związana z pracą  przy biurku i komputerze. Na stanoisku pracy mogą wystąpić warunki uciążliwe spowodowane: pracą w warunkach stresu, na wysokości do 3 metrów, wymuszoną pozycją ciała, okresowo przy przemieszczaniu ładunku o masie do 30 kg. Możliwy wydłużony czas pracy oraz nietypowe godziny pracy, w tym dyżury. 
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Pomieszczenia magazynu WŁiI KWP w Krakowie. Pomieszczenia użytkowane przez Wydział Łącznośi i Informatyki KWP w Krakowie ul. Mogilska 109, parter, I,II,III piętro budynku D - nie w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością narządów ruchu: wąskie ciągi komunikacyjne, ciężkie drzwi wahadłowe na terenach komunikacyjnych, wąskie drzwi do pomieszczeń biurowych o ograniczonej powierzchni, brak odpowiednich sanitariatów, słaba wentylacja a także sztuczne oświetlenie (używane całorocznie). Podstawowe wyposażenie stanowiska: zestaw komputerowy, telefon, skaner, meble biurowe, regały, wózki transportowe, drabiny. Dodatkowo: obsługa urządzeń biurowych: niszczarka papieru. 
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W liście motywacyjnym należy podać stanowisko i numer ogłoszenia.
Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach, które są dostępne na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, w zakładce „Praca w Policji” (link poniżej).
http://policja.pl/download/386/62/wzoryoswiadczendotnaborudokorpususluzbycywilnej.doc
O terminowości wpływu oferty do KWP w Krakowie decyduje data stempla pocztowego lub osobistego dostarczenia
oferty do urzędu.
Oferty otrzymane po terminie lub przesłane e-mailem nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich
terminie.
Prosimy o podawanie aktualnych adresów poczty elektronicznej (e-mail).
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.
Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Dokumenty aplikacyjne są brakowane wg obowiązujących przepisów w
KWP w Krakowie.
Kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty. List motywacyjny, CV oraz
oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
niezbędne
wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy
doświadczenia zawodowego
pozostałe wymagania niezbędne:
powyżej 6 m-cy doświadczenia zawodowego w pracy ewidencyjnej, magazynowej,
poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
znajomość prawa w zakresie ewidencji sprzętu oraz gospodarki magazynowej,
podstawowa znajomość Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
umiejętność rozwiązywania złożonych zadań, kreatywność, komunikatywność, samodzielność.
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
wymagania dodatkowe
powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w administracji lub w pracy biurowej
umiejętność obsługi programów komputerowych (min. Excel, Word).
obsługa elektronicznego systemu obiegu dokumentów INTRADOC, oraz systemu informatycznego SWOP.
prawo jazdy kat. B,
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie świadectw pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu, referencje, zakresy obowiązków lub innych dokumentów potwierdzających wymagania niezbędne powyżej 6 m-cy doświadczenia zawodowego w pracy ewidencyjnej, magazynowej,
Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
kopia prawo jazdy kat. B,
Dokumenty należy złożyć do: 2021-12-06
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wydział Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków (Biuro Przepustek).


Data aktualizacji: 2021-11-25
Rodzaj umowy: Na czas nieokreślony
Rodzaj pracy: Pełny etat
Minimalne doświadczenie: 1 rok
Wykształcenie: Wyższe licencjackie
Ilość wakatów: 1
Miejsce: Kraków, małopolskie,
Nazwa firmy: BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
Nazwa stanowiska: starszy referent
Więcej na stronie www:

Kontakt z ogłoszeniodawcą

Nr ogłoszenia: 582112

Informujemy, że oferta pracy pochodzi z serwisu InfoPraca.pl

APLIKUJ NA STANOWISKO »

Dodano dnia:

Ilość wyświetleń:

Inne ogłoszenia tego użytkownika:

Nowe ogłoszenia na e-mail

Powiadomienia o nowych ofertach na skrzynę pocztową.
Zgadzam się

Szanowni Państwo

W związku z rozporządzeniem RODO informujemy Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz zasadach na jakich będzie się to odbywało i celach ich przetwarzania.
Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i przez naszych "Zaufanych Partnerów" poprzez kliknięcie w guzik "zgadzam się".

Kto będzie administratorem Twoich danych? Administratorem danych będzie Larete Dariusz Husak, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 6/8, 35-232 Rzeszów jak również nasi "Zaufani Parnerzy" czyli podmioty, z którymi stale współpracujemy w celu świadczenia usług, wyświetlania reklam i zbierania danych statystycznych.

Jakie dane osobowe przetwarzamy i jaki jest cel przetwarzania? Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania serwisu:
- Dane niezbędne do świadcznia usługi polegającej na dodaniu ogłoszenia, kontaktu z ogłoszeniodawcą,
- Dane niezbędne do obsługi płatności i wystawieniu faktur,
- Dane zapisywane w plikach cookies, pozwalające na personalizację reklam oraz analizowania ruchu na stronach i śledzenie użytkownika.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych? Masz prawo do żądania dostępu do zgromadzonych danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania i prawo do zapomnienia. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w polityce prywatności.

Pliki cookies Pliki cookies możesz otrzymać od nas jak i od naszych Zaufanych Partnerów. Możesz je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies otrzymanych od nas jak i naszych partnerów.

Wycofanie zgody Swoją zgodę możesz zawsze wycofać na stronach "Polityki prywatności", tam także znajdziesz listę "Partnerów zaufanych".

Wyrażenie Zgody Wyrażnie zgody na wskazane poniżej działania odbywa się poprzez kliknięcie w przycisk "Zgadzam się" lub "Zagadzam się ✓" i zamknięcie okna.

>> Ustawienia zaawansowane <<

W poniższych ustawieniach mogą Państwo wybrać czy wyrażacie zgodę na instlowanie ciasteczek dostarczanych przez naszych partnerów i kod śledzenia.
Prosimy o wyrażenie zgody na świadczone przez nas i przez naszych partnerów.

Netsprint S.A. Zgadzam się na przechowywanie w moim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowania, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności zapisywanych w tych plikach cookies przez Wydawcę i "Zaufanych partnerów". Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności zapisywanych w tych plikach cookies, przez Wydawcę i Zaufanych partnerów innym administratorom zainteresowanym marketingiem swoich produktów lub usług (reklamodawcom).

Adsense Korzystamy z Google Adsense. Jest to usługa, która wyświetla reklamy na naszych stronach. Reklamy mogą być emitowane jako spersonalizowane (dostosowane do Twoich zainteresowanań) jak i niespersonalizowane. Na te pierwsze musisz wyrazić zgodę, jeżeli się nie zgadzasz adsense wyświetli Ci reklamy losowe.

Zapisz ustawienia
Zgadzam się