Regulaminy, cennik i polityka prywatności

Skocz do:
Prosimy o zapoznanie się definicjami, regulaminem dodawania ogłoszeń, polityką prywatności, oraz zasadami wysyłania newslettera serwisu Krakusik.pl
Cennik ogłoszeń:
Za dodawanie, przedłużanie, zmianę treści, usuwanie ogłoszeń NIE są pobierane żadne opłaty - również od firm.
Opłaty pobieramy za wyróżnianie lub podbijanie ogłoszeń - a to jest dobrowolne.
Cennik wyróżnień:
Wyróżnianie ogłoszeń
Wyróżnienie ogłoszenia jest płatne i jest dobrowolne.
Aby wyróżnić ogłoszenie należy wysłać:
Otrzymany kod zwrotny wpisać w odpowiednie pole formularza - po tej operacji ogłoszenie zostanie wyświetlone w serwisie w formie wyróżnionej zgodnie z regulaminem wyróżniania ogłoszeń.
Reklamacje
W przypadku błędnego kodu SMS lub jego braku reklamacje prosimy składać na stronie: http://www.cashbill.pl/O-firmie/CashBill-S.A./Kontakt.html lub prosimy o kontakt z administracją serwisu Krakusik.pl.
Data rozpoczęcia usługi wyróżniania SMS: 1 lipca 2013
Usługę SMS obsługuje firma: Larete Dariusz Husak, ul. Miłocińska 31/3, 35-232 Rzeszów, NIP: 517-008-98-69, REGON: 180271593
Cennik podbić:
Podbijanie ogłoszeń
Podbijanie ogłoszenia jest płatne i jest dobrowolne.
Aby podbić ogłoszenie należy albo:
wysłać SMS, a otrzymany kod zwrotny wpisać w odpowiednie pole formularza - po tej operacji ogłoszenie zostanie podbite zgodnie z regulaminem podbijania ogłoszeń.
dokonać przelewu, a ogłoszenie zostanie podbite po jego zaksięgowaniu zgodnie z regulaminem podbijania ogłoszeń.
Reklamacje
W przypadku błędnego kodu SMS lub jego braku reklamacje prosimy składać na stronie: http://www.cashbill.pl/O-firmie/CashBill-S.A./Kontakt.html lub prosimy o kontakt z administracją serwisu Krakusik.pl.
Data rozpoczęcia usługi wyróżniania SMS: 1 lipca 2013
Usługę SMS obsługuje firma: Larete Dariusz Husak, ul. Miłocińska 31/3, 35-232 Rzeszów, NIP: 517-008-98-69, REGON: 180271593
Definicje:
 1. Ogłoszenie "Zwykłe" - ogłoszenie nie podlegające opłacie. Wyświetlane jest na okres wskazany przez użytkownika w wybranym dziale. Ogłoszenie wyświetlane pod ogłoszeniami wyróżnionymi, sortowane wg daty dodania (najnowsze ogłoszenia wyświetlane w liście ogłoszeń na górze).
 2. Ogłoszenie wyróżnione "Widoczne" - ogłoszenie podlegające opłacie wg "Cennika dodawania ogłoszeń". Ogłoszenie wyświetlane nad ogłoszeniami "Zwykłymi", a pod ogłoszeniami "Specjalnymi", sortowane wg daty wyróżnienia (najnowsze ogłoszenia wyświetlane w liście ogłoszeń na górze).
 3. Ogłoszenie wyróżnione "Specjalne" - ogłoszenie podlegające opłacie wg "Cennika dodawania ogłoszeń". Ogłoszenie wyświetlane nad ogłoszeniami "Zwykłymi" i "Widocznymi", a pod "Prestiżowymi", sortowane wg daty wyróżnienia (najnowsze ogłoszenia wyświetlane w liście ogłoszeń na górze).
 4. Ogłoszenie wyróżnione "Prestiżowe" - ogłoszenie podlegające opłacie wg "Cennika dodawania ogłoszeń". Ogłoszenie wyświetlane nad ogłoszeniami "Zwykłymi", "Widocznymi" i "Specjalnymi", sortowane wg daty wyróżnienia (najnowsze ogłoszenia wyświetlane w liście ogłoszeń na górze).
 5. Ogłoszenie wyróżnione "Galaktyczne" - ogłoszenie podlegające opłacie wg "Cennika dodawania ogłoszeń". Ogłoszenie wyświetlane nad ogłoszeniami "Zwykłymi", "Widocznymi", "Specjalnymi" i "Prestiżowymi", sortowane wg daty wyróżnienia (najnowsze ogłoszenia wyświetlane w liście ogłoszeń na górze).
 6. Ogłoszenie podbite - ogłoszenie przeniesione na początek listy ogłoszeń jakby było świeżo dodane lub wyróżnione.
 7. Czas emisji ogłoszenia - czas wskazany przez ogłoszeniodawcę, przez który ogłoszenie będzie wyświetlane w serwisie.
 8. Czas wyróżnienia - okres liczony od momentu wyróżnienia ogłoszenia do momentu przywrócenia go do formy ogłoszenia "Zwykłego" lub skasowania ogłoszenia. Jeżeli czas emisji ogłoszenia jest krótszy niż czas jego wyróżnienia, czas emisji ogłoszenia zostanie wydłużony o okres potrzebny do wyświetlenia ogłoszenia w formie wyróżnionej.
Regulamin dodawania ogłoszeń:
 1. Za dodanie, przedłużanie, zmianę ogłoszenia nie są pobierane żadne opłaty.
 2. Serwis Krakusik.pl jest serwisem regionalnym preferującym ogłoszenia kierowane do mieszkańców miasta Kraków lub woj. małopolskiego.
 3. Użytkownik publikuje w serwisie Krakusik.pl wszelkie treści i materiały wyłącznie na własną odpowiedzialność - serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za materiały, treści i wiarygodność danych osobowych zamieszczonych przez użytkowników.
 4. Ogłoszenia mogą być zamieszczane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.
 5. Ogłoszeniodawca zapewnia, że podane przez niego treści i dane w ogłoszeniu nie będą nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd, nie będą naruszać praw osób trzecich.
 6. Zabrania się umieszczania jakichkolwiek treści i materiałów niezgodnych z polskim prawem, dobrymi obyczajami, wywołujących oburzenie, kłamliwych i oczerniających, nawołujących do łamania prawa, przemocy, itp.
 7. Ogłoszenia należy umieszczać w odpowiednich działach stosownie do ich treści - w innym przypadku ogłoszenie zostanie usunięte bez powiadamiania autora ogłoszenia.
 8. Użytkownik może umieścić dowolną ilość ogłoszeń, jednakże to samo ogłoszenie można umieścić tylko raz. Powtórne zamieszczenie ogłoszenia może nastąpić po skasowaniu wcześniejszego, jednocześnie nie wcześniej niż po upływie 14 dni od jego dodania.
 9. Umieszczenie wielu ogłoszeń o tej samej lub podobnej treści w danym dziale lub w różnych działach spowoduje ich usunięcie.
 10. Publikując materiały, treści i dane osobowe użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na ich publiczne udostępnienie.
 11. Właściciel serwisu Krakusik.pl zastrzega sobie prawo zawieszenia działania serwisu w dowolnym czasie i na dowolny okres.
 12. Właściciel serwisu Krakusik.pl zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w działaniu serwisu.
 13. Właściciel serwisu Krakusik.pl zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści ogłoszeń bez podania przyczyny i bez powiadamiania autora ogłoszenia.
 14. Ogłoszenia nie spełniające wymogów Regulaminu dodawania ogłoszeń będą usuwane lub nie będą publikowane, bez powiadamiania autora ogłoszenia.
 15. Właściciel serwisu Krakusik.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
  • zachowanie osób umieszczających oferty w serwisie;
  • oferowane przez nich towary i usługi;
  • roszczenia związane z rozliczeniami między użytkownikami serwisu;
  • zgodnością usług i towarów z opisem;
  • prawdziwość danych zawartych w ogłoszeniach.
 16. Ogłoszenie może zostać usunięte lub nie zostać zamieszczone gdy:
  • dotyczy programów partnerskich,
  • reklamuje inne strony/serwisy internetowe, blogi, fora, etc.,
  • oferuje produkty lub usługi sklepów internetowych lub aukji internetowych,
  • zawiera oferty pracy w internecie, e-marketing, mlm (multi level marketing - marketing wielopoziomowy), nakłania do wypełniania ankiet, wzięcia udziału w konkursach internetowych itp.,
  • dotyczy leków, paraleków, suplementów diety i medykamentów,
  • zawiera zdjęcia przedstawiające narządy płciowe, odkryte piersi lub inne obrazy mogące wywołać oburzenie lub niesmak,
  • zawiera oferty pracy w branży erotycznej,
  • zostanie uznane przez Administratora za SPAM lub za reklamę.
 17. Osoby i firmy łamiące regulamin mogą zostać pozbawione możliwości dodawania ogłoszeń do serwisu.
 18. Właściciel serwisu Krakusik.pl zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie bez powiadamiania użytkowników serwisu.
Regulamin wyróżniania ogłoszeń:
 1. Wyróżnienie ogłoszenia jest płatne i jest dobrowolne.
 2. Ogłoszenie wyróżnione musi spełniać zasady zawarte w "Regulaminie dodawania ogłoszeń" - ogłoszenie łamiące zasady "Regulaminu dodawania ogłoszeń" może zostać usunięte przez administratora - pieniądze nie są zwracane.
 3. Ogłoszenie wyróżnione będzie wyświetlane przez okres 30 kolejnych dni od momentu jego wyróżnienia. Jeżeli czas emisji ogłoszenia jest krótszy niż czas jego wyróżnienia, czas emisji ogłoszenia zostanie wydłużony o okres potrzebny do jego wyświetlenia w formie wyróżnionej.
 4. Ogłoszenie "Zwykłe" wyświetlane jest na czas emisji wskazany przez ogłoszeniodawcę przy dodawaniu ogłoszenia.
Anonse z kategorii "Ogłoszenia Towarzyskie":
 1. Ogłoszenie wyróżnione "Galaktyczne" promowane jest poprzez:
  • wyświetlanie na listach ogłoszeń w dziale "ogłoszenia Towarzyskie" i w potomnych, a w ogłoszeniach z ww. działu pod ich treścią,
  • wyświetlanie z max. 3 obrazkami na liście ogłoszeń,
  • wyświetlanie z widocznym linkiem do strony www,
  • wyświetlanie losowo w górnym pasku pod nagłówkiem tylko w tym dziale i działach potomnych,
  • wyróżnienie kolorem niebieskim,
  • wyświetlanie z większym obrazkiem,
  • prezentowanie przed ogłoszeniami "Prestiżowymi", "Specjalnymi" "Widocznymi" i "Zwykłymi",
  • wyświetlanie w wybranej kategorii z ogłoszeniami i kategoriach nadrzędnych (jeżeli takie istnieją),
 2. Ogłoszenie wyróżnione "Prestiżowe" promowane jest poprzez:
  • wyświetlanie losowo w górnym pasku pod nagłówkiem tylko w tym dziale i działach potomnych,
  • wyróżnienie kolorem czerwonym,
  • wyświetlanie z większym obrazkiem,
  • prezentowanie przed ogłoszeniami "Specjalnymi" "Widocznymi" i "Zwykłymi",
  • wyświetlanie w wybranej kategorii z ogłoszeniami i kategoriach nadrzędnych (jeżeli takie istnieją),
 3. Ogłoszenie wyróżnione "Specjalne" promowane jest poprzez:
  • wyróżnienie kolorem fioletowym,
  • wyświetlanie z większym obrazkiem,
  • prezentowanie przed ogłoszeniami "Widocznymi" i "Zwykłymi",
  • wyświetlanie w wybranej kategorii z ogłoszeniami i kategoriach nadrzędnych (jeżeli takie istnieją),
 4. Ogłoszenie wyróżnione "Widoczne" promowane jest poprzez:
  • wyróżnienie kolorem żółtym,
  • prezentowanie przed "Zwykłymi",
  • wyświetlanie w wybranej kategorii z ogłoszeniami i kategoriach nadrzędnych (jeżeli takie istnieją),
Ogłoszenia z pozostałych kategorii:
 1. Ogłoszenie wyróżnione "Galaktyczne" promowane jest poprzez:
  • wyświetlanie na listach ogłoszeń we wszystkich kategoriach za wyjątkiem kategorii "Ogłoszenia Towarzyskie", a w ogłoszeniach pod ich treścią za wyjątkiem kategorii "Ogłoszenia Towarzyskie",
  • wyświetlanie z max. 3 obrazkami na liście ogłoszeń,
  • wyświetlanie z widocznym linkiem do strony www,
  • wyświetlanie na stronie głównej w formie wyróżnionej (gdy ilość ogłoszeń wyróżnionych nie przekracza maksymalnej ilości ogłoszeń możliwych do wyświetlenia na tej stronie - gdy ilość ta zostanie przekroczona ogłoszenie będzie wyświetlać się na stronie następnej),
  • wyświetlanie losowo w górnym pasku pod nagłówkiem w całym serwisie (za wyjątkiem działu "Ogłoszenia towarzyskie") na stronach z ogłoszeniami,
  • wyróżnienie kolorem czerwonym,
  • prezentowanie przed ogłoszeniami "Prestiżowymi", "Specjalnymi" "Widocznymi" i "Zwykłymi",
  • wyświetlanie w wybranej kategorii z ogłoszeniami i kategoriach nadrzędnych (jeżeli takie istnieją),
  • brak wyświetlania reklam adsense w treści ogłoszenia.
 2. Ogłoszenie wyróżnione "Prestiżowe" promowane jest poprzez:
  • wyświetlanie na stronie głównej w formie wyróżnionej (gdy ilość ogłoszeń wyróżnionych nie przekracza maksymalnej ilości ogłoszeń możliwych do wyświetlenia na tej stronie - gdy ilość ta zostanie przekroczona ogłoszenie będzie wyświetlać się na stronie następnej),
  • wyświetlanie losowo w górnym pasku pod nagłówkiem w całym serwisie (za wyjątkiem działu "Ogłoszenia towarzyskie") na stronach z ogłoszeniami,
  • wyróżnienie kolorem czerwonym,
  • prezentowanie przed ogłoszeniami "Specjalnymi" "Widocznymi" i "Zwykłymi",
  • wyświetlanie w wybranej kategorii z ogłoszeniami i kategoriach nadrzędnych (jeżeli takie istnieją),
  • brak wyświetlania reklam adsense w treści ogłoszenia.
 3. Ogłoszenie wyróżnione "Specjalne" promowane jest poprzez:
  • wyświetlanie na stronie głównej w formie wyróżnionej (gdy ilość ogłoszeń wyróżnionych nie przekracza maksymalnej ilości ogłoszeń możliwych do wyświetlenia na tej stronie - gdy ilość ta zostanie przekroczona ogłoszenie będzie wyświetlać się na stronie następnej),
  • wyróżnienie kolorem fioletowym,
  • prezentowanie przed ogłoszeniami "Widocznymi" i "Zwykłymi",
  • wyświetlanie w wybranej kategorii z ogłoszeniami i kategoriach nadrzędnych (jeżeli takie istnieją),
  • brak wyświetlania reklam adsense w treści ogłoszenia.
 4. Ogłoszenie wyróżnione "Widoczne" promowane jest poprzez:
  • wyróżnienie kolorem żółtym,
  • prezentowanie przed "Zwykłymi",
  • wyświetlanie w wybranej kategorii z ogłoszeniami i kategoriach nadrzędnych (jeżeli takie istnieją),
  • brak wyświetlania reklam adsense w treści ogłoszenia.
Regulamin podbijania ogłoszeń:
 1. Podbijanie ogłoszenia jest płatne i jest dobrowolne.
 2. Podbicie ogłoszenia zwykłego oznacza podniesienie jego pozycji wyświetlania na liście ogłoszeń jakby było świeżo dodane.
 3. Podbicie ogłoszenia promowanego oznacza podniesienie jego pozycji wyświetlania na liście ogłoszeń jakby było świeżo wyróżnione.
 4. Podbicie ogłoszenia nie przedłuża czasu jego emisji ani czasu jego wyróżnienia.
Regulamin druku ogłoszeń w gazetach:
Użytkownik korzystający z serwisu Krakusik.pl i zlecający druk ogłoszeń w gazetach akceptuje zasady "Regulaminu druku ogłoszeń w gazetach" znajdujące się poniżej.
 1. Zlecenie wydruku ogłoszenia jak i wydruk ogłoszenia jest bezpłatne i jest dobrowolne.
 2. Serwis Krakusik.pl nie gwarantuje iż przekazane do druku ogłoszenie zostanie wydrukowane - za wydruk ogłoszenia, formę i termin, lub brak druku, odpowiadają gazety.
 3. Zlecenia wydruku ogłoszeń dokonuje się przy dodaniu lub przy edycji ogłoszenia poprzez zaznaczenie potwierdzenia wydruku i akceptację regulaminu.
 4. Zlecenie druku ogłoszenia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ewentualne skrócenie i publikację treści ogłoszenia oraz na przekazanie do gazet wymaganych danych osobowych i ich publiczne udostępnienie.
 5. Użytkownik zleca do druku wszelkie treści i materiały wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 6. Zlecenie druku może być dokonane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.
 7. Ogłoszeniodawca zapewnia, że podane przez niego treści i dane w ogłoszeniu nie będą nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd, nie będą naruszać praw osób trzecich.
 8. Zabrania się umieszczania jakichkolwiek treści i materiałów niezgodnych z polskim prawem, dobrymi obyczajami, wywołujących oburzenie, kłamliwych i oczerniających, nawołujących do łamania prawa, przemocy, itp.
 9. Użytkownik może zlecić druk dowolnej ilość ogłoszeń.
 10. Właściciel serwisu Krakusik.pl zastrzega sobie prawo zawieszenia działania usługi druku ogłoszeń w gazetach w dowolnym czasie i na dowolny okres.
Polityka prywatności:
Użytkownik korzystający z serwisu Krakusik.pl akceptuje zasady Polityki Prywatności znajdujące się poniżej. Jeżeli Użytkownik nie zgadzasz się z którymkolwiek punktem, prosimy o niekorzystanie z serwisu Krakusik.pl
 1. Dodanie ogłoszenia
  Podanie danych osobowych w formularzu, przy dodaniu ogłoszenia, jest ograniczone do minimum niezbędnego do świadczenia usługi i kontaktu z ogłoszeniodawcą lub użytkownikiem serwisu. Właściciel serwisu nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych i adresowych użytkowników serwisów Krakusik.pl zgromadzonych podczas działania serwisu, za wyjątkiem tych danych, które służą celom statystycznym. Przekazanie danych może nastąpić tylko za zgodą użytkownika.
 2. Jawne dane osobowe
  Dane osobowe oraz teleadresowe firm, instytucji i osób prywatnych, podawane przy dodawaniu ogłoszeń, są dostępne dla wszystkich użytkowników serwisu Krakusik.pl ze względu na ofertowy charakter usługi. Nie ma możliwości zabezpieczenia ich przed osobami prywatnymi, firmami i instytucjami, dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.
 3. Inne formularze
  Dane osobowe oraz teleadresowe firm, instytucji i osób prywatnych, podawane przy wypełnianiu innych formularzy niż formularzy dodania ogłoszenia nie podlegają Polityce Prywatności.
 4. Adres IP
  Podczas dodawania ogłoszenia rejestrowany jest adres IP użytkownika w celach związanych z bezpieczeństwem innych klientów serwisu Krakusik.pl. Adres IP może być wykorzystany do identyfikacji osoby naruszającej prawo i może zostać wydany na wniosek Policji i/lub Sądu.
 5. Wiadomości
  Krakusik.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości e-mail, których dane kontaktowe uzyskane zostały w wyniku działalności prowadzonej przez firmę. Należy przez to rozumieć wszelkie niezapowiedziane wcześniej informacje, które są jednak ściśle związane z działalnością serwisu Krakusik.pl, np.: zmiany w serwisie, promocje, oferty reklamowe.
 6. Reklamy
  W celu wyświetlania reklam w trakcie Twojej wizyty w naszej witrynie korzystamy m.in. z usług zewnętrznych firm reklamowych. Firmy te mogą wykorzystywać informacje związane z Twoimi wizytami w tej oraz innych witrynach do wyświetlania reklam towarów i usług, które mogą Cię zainteresować.
  Zewnętrzni dostawcy, w tym Google, wykorzystują pliki cookie do wyświetlania reklam na podstawie wcześniejszych odwiedzin użytkowników w Twojej witrynie. Pliki cookie DART umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub w innych witrynach internetowych.Użytkownicy mogą zrezygnować z używania pliku cookie DART. W tym celu muszą odwiedzić stronę rezygnacji z reklam.
 7. Statystyki
  Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.
Newsletter "Powiadamiacz"
Zamówienie newslettera
Prenumerata newslettera „Powiadamiacz” odbywa się poprzez:
 1. Podanie w odpowiednim formularzu adresu e-mail, na który mają zostać wysłane wskazane informacje.
 2. Na wskazany w formularzu adres e-mail wysyłana jest wiadomość, zawierająca link aktywacyjny. Po kliknięciu na link aktywujący adres e-mail zostaje dodany do listy mailingowej.
Rezygnacja z newslettera
Rezygnacja z newslettera "Powiadamiacz" może być dokonana przez odbiorcę w dowolnym momencie. Odbywa się poprzez kliknięcie w link przesłany w newsletterze - adres e-mail zostaje usunięty z listy mailingowej.
Pliki cookies
Informujemy, że Krakusik.pl używa plików cookies.
Pliki cookies to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników. Używane są w celach:
Pliki cookies mogą być zapisywane przez zewnętrzne firmy współpracujące z Krakusik.pl
Korzystamy z 2 rodzajów plików:
 1. pliki cookies stałe - pozostające w urządzeniu końcowym do momentu usunięcia ich przez użytkownika,
 2. pliki cookies sesyjne - pliki tymczasowe, pozostające w urządzeniu końcowym do momentu zamknięcia oprogramowania służącego do przeglądania internetu.
Usuwanie cookies
Każde standardowe oprogramowanie służące do przeglądania stron www umożliwia ich usunięcie. W celu ich skasowania należy zapoznać się z instrukcją obsługi programu, za pomocą którego przeglądają Państwo strony www. Informujemy, iż usunięcie lub blokowanie plików cookies może wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie strony Krakusik.pl lub całkowicie uniemożliwić jej działanie.